Privacy Beleid

Privacyverklaring en statement
Hey Prachtvrouw, training en coaching, gevestigd aan de Ommerweg 62, 7683 AZ in Den Ham is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Hey Prachtvrouw vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar cliënten van groot belang. Daarom worden de persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd volgens de eisen die de AVG hieraan stelt.

Contactgegevens
Website: www.heyprachtvrouw.nl
Email adres: info@heyprachtvrouw.nl
Telefoonnummer: 0618860685
KvK-nummer: 77212193
BTW nummer: NL003164376B83

Verwerking van persoonsgegevens
Hey Prachtvrouw kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten en/of het contactformulier hebt ingevuld op de website van Hey Prachtvrouw.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Gespreksaantekeningen (tijdens het coaching traject)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Naast deze gegevens wordt tijdens het intakegesprek ook gevraagd om (een aantal) medische gegevens; dit is nodig om jou zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Alleen de gegevens die je zelf verstrekt, worden verwerkt. Buiten jou om zullen geen medische gegevens worden verzameld en verwerkt. Let er wel op dat alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, onder jouw eigen verantwoordelijkheid vallen.

Op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Hey Prachtvrouw verwerkt jouw gegevens alleen nadat om jouw expliciete toestemming is gevraagd of nadat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Toestemming wordt gevraagd in de begeleidingsovereenkomst. Toestemming voor het gebruik van cookies wordt gevraagd in een cookiebanner op het moment dat je de website van Hey Prachtvrouw bezoekt. Pas nadat je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens worden deze opgeslagen, verwerkt en eventueel, indien nodig, gedeeld met derden.

Hey Prachtvrouw gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Telefonisch of per mail contact zoeken als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening
 • Het (eventueel) verzenden van een blog of nieuwsbrief
 • Voor de begeleiding tijdens het coaching traject
 • Te informeren over een wijziging of annulering van een dienst
 • Het afhandelen van je betaling
 • Vanwege wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte of gestelde eisen aan facturen en bewaartermijnen.

Coaching traject
Voorafgaand aan een coaching traject wordt een intakevragenlijst doorgenomen, waarin onder meer je persoonsgegevens worden genoteerd. Aan het begin van een coaching traject wordt een begeleidingsovereenkomst opgesteld, waarmee je door het ondertekenen van het document toestemming geeft tot het verwerken van je gegevens. Voorts wordt tijdens een coaching traject van elke sessie een gespreksverslag gemaakt. Deze verslagen worden op papier gemaakt en zorgvuldig bewaard. Deze gegevens zijn nodig om je goed te kunnen begeleiden.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard
Hey Prachtvrouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen. In beginsel worden jouw persoonlijke gegevens minimaal 7 jaar bewaard. Jouw gegevens zijn namelijk nodig om te voldoen aan de wettelijke administratieplicht. Gespreksverslagen daarentegen worden maximaal 2 jaar bewaard. Als je echter na een kennismakingsgesprek hebt besloten om geen gebruik te maken van de dienstverlening van Hey Prachtvrouw, dan zullen jouw gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Hey Prachtvrouw verstrekt uitsluitend persoonsgegevens als dat nodig is, bijvoorbeeld bij doorverwijzing of vervolgtraject bij een andere hulpverlener. In zo’n geval zal je zelf uitdrukkelijk toestemming moeten geven om de persoonsgegevens te verstrekken. Een ander geval van het verstrekken van persoonsgegevens is wanneer Hey Prachtvrouw hiertoe wettelijk toe verplicht wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot aanpassen, inzien of laten verwijderen zal over het algemeen in een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Hey Prachtvrouw zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek. Helaas is het verwijderen van gegevens niet altijd mogelijk vanwege wettelijke verplichtingen.

Tot slot
Hey Prachtvrouw neemt de bescherming van je gegevens serieus. Bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zullen er passende maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op via info@heyprachtvrouw.nl .